การวิเคราะห์คุณสมบัติอาหาร (เคมี / จุลชีววิทยา / กายภาพ), เคมีน้ำ,ดิน,ปุ๋ย , งานทางจุลชีววิทยา และ ระบบอากาศ

09.00 – 10. 00 น. ระบบอากาศในหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ / การแพทย์ / อุตสาหกรรม รวมทั้ง บ้านพักอาศัย, ห้องอาหาร, สถานที่แออัด ; ข้อมูล/ความรู้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19, TB และ ไอสารเคมีก่อมะเร็ง

โดย คุณดนัย พรเจริญ

10.00 – 11.00 น. Surface Air Sampler; การตรวจสอบปริมาณจุลชีพในหน่วยงานผลิตอาหาร, ยา, อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งโรงพยาบาล, ที่ทำงาน ห้องประชุมและวิธีกำจัดหรือลดปริมาณจุลชีพ/มลพิษ

โดย คุณวาสิณี ธนากูรเมธา

11.00 – 12.00 น. นวัตกรรม Autoclave สมัยใหม่เพื่อลดพลังงาน/ลดโลกร้อน Load ออกมาแห้งโดยไม่ต้องนำเข้า Oven การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข, วันที่ 11 มี.ค. 2565

โดย คุณดนัย พรเจริญ

13.00 – 14.00 น. ประโยชน์ของ NIR โดยเฉพาะช่วงเวลา COVID หรือ โรคระบาด **โครงการเช่าซื้อ เพื่อลดต้นทุนการผลิต (Save Cost) และเพิ่มผลผลิต, ยอดขาย (Productivity) ขององค์กร

โดย รศ.ดร. อนุพันธ์ เทิดวงศ์วรกุล

14.00 – 15.00 น. ผลิตภัณฑ์น้ำ, ดิน, ปุ๋ย, Alkalinity, Ammonia, Chloride, Chromium, Color, Cyanide, Hardness, Nitrogen, Nitrate + Nitrite, pH, Phenolics, Phosphate, Ortho, Sulfate, TKN ระบบพื้นฐาน ถึง ระบบ Automated

โดย คุณอนุทิพย์ จุฑาฉันทนกิจกุล

15.00 – 16.00 น. นวัตกรรมของ Fume Hood ไม่มีท่อ (Ductless) ซึ่งผลิตมาเพื่อแก้ไขปัญหา/ขีดจำกัดของ Fume Hood ระบบต่อท่อ (Ducted) โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและในห้องปรับอากาศ  

โดย คุณวาสิณี ธนากูรเมธา